Kontaktinformasjon enhetsledere
GruppelederVandrere Kvinner (5.-10. klasse)Vandrere Menn (5.-10. klasse)Stifinnere (3.-4. klasse)Oppdagere
Birte B. LangebroVegard BaugeVegard BaugeGrethe FuglestadAnne Solfrid Michaelsen
12 34 56 78417 62 472417 62 472481 27 197996 99 385