Kontaktinformasjon enhetsledere
GruppelederVandrere Kvinner (5.-10. klasse)Vandrere Menn (5.-10. klasse)Stifinnere (3.-4. klasse)Oppdagere
Birte B. LangebroPersonPersonPersonPerson
12 34 56 7812 34 56 7812 34 56 7812 34 56 7812 34 56 78