Ålgård KFUK-KFUM-speidere er en del av Norges KFUK-KFUM-speidere og en del av Ålgård menighets arbeid. Vårt mål er å fremme og drive et speiderarbeid for å hjelpe barn og unge til å utvikle en kristen tro og oppdra dem til ansvarsbevissthet, selvstendighet, samfunnsmessig engasjement, mellommenneskelig forståelse og respekt for naturens verdi. Medlemstallet i Ålgårdspeideren med stort og smått er ca. 130 medlemmer.

Vi tilbyr speiding fra 1. klasse. Gruppen er inndelt i forskjellige enheter som har individuelt tilpasset program til de forskjellige alderstrinn. De som går i 1.-2.kl. møtes ved Solås skole og er alltid ute.

Ved gapahuken på Bærland møtes 3.- 4.kl. Dette er store grupper med ca. 30 barn i hver gruppe. Gruppene drives av nye og gamle speiderledere.

Gruppa som holder til i kirken er fra 5.-10. klasse. Her går gutter og jenter hver for seg. Disse gruppene har ledere som har vært med lenge. 

Roverlaget, alder fra 1.vgd, møtes med ujevne mellomrom og driver seg selv. Vi har også voksne medlemmer som hjelper til når vi har behov. Ålgårdspeideren har ei speiderhytte på Ravndal som vi bruker flittig.